Bioenerji Üzerine

Bioenerji Üzerine

BİOENERJİ; bütün canlılarda mevcut olup, hücre zarının bitişiğinde yer alan, moleküller arasında geçerli elektrostatik güçleri inceleyen ve düzenleyen, canlıdaki hareket kabiliyetini sağlayan bir enerji akımıdır. Bu her canlıda mevcut olan enerjidir.

Bionerji'yi tanımanın ilk şartı, calılığı temelinden itibaren tanımaktır. Canlılığı tanımak içinde biyoloji alanında ihtisaslı olmamız gerekir. 

Biyoloji, canlı bilimi yada hayat bilimi olarak tanımlanan, canlıların yapısını vücutlarında gerçekleşen temel olayları çeşitliliklerini, davranışlarını, çevrfesiyle ilişkilerini, gelişmelerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Bu incelemeler kimya, fizik, matematik, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi bilim dallarıyla da ilişkilidir. Biyoloji kısaca canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. 

Canlılar, ister basit yapılı, ister yüksek organizasyona sahip olsunlar, yapı birimleri hücredir. Hücreler ister deri, ister beyin, ister kan, ister karaciğer hücresi olsun vücudumuzdaki bütün hücrelerin taşıdıkları genetik bilgi aynıdır. 

Genlerin görevleri, vücutta üretilen proteinlerin şifrelerini taşımaktan ibarettir. Her gen, bir proteinin yapımından sorumludur. Proteinler ise hücrenin hem yapısına hem etkinliklerine çok büyük katkıda bulunan ve işlev görmelerini sağlayan moleküllerdir. Kanda oksijen taşınması, koku alma, büyüme gibi bedensel işlevlerde rol alan, düşünmemizi sağlayan on binlerce proteinin üretimi için farklı genlerimiz vardır. 

Hücrelerin yapı ve şekilleri birbirinden farklı olsa da, içinde taşıdıkları bilgi aynıdır. Vücudumuzun bütün sistemleri beynin kontrolü altında vazifelerini yaparlar. Beyin çeşitli sistemlerden gelen sinyalleri birbirine karıştırmadan tanıyarak,binlerce entegre devrenin dış ve iç çevreden gelen tembihlerine uygun cevap vermektedir. 

Bu faliyetlerin gerçekleşmesi ve bedenimizde canlılık haraketinin oluşumu, bioenerji akımıyla mümkün olmaktadır. Bioenerji'nin kullanımında beyin fonksiyonları önemli rol almaktadır. Bireyin düşünme hızı, görüş mesafesi ve bakış açısı beyninin onda kaçını kullandığını belirler. Beynimizi tam olarak kullandığımızda düşünce hızımızın, görüş mesafemizin va bakış açımızın daha geniş alanları kapsadığını "şekil a'da" olduğu gibi görebiliriz.

 

Bioenerji'nin ne olduğu günümüze kadar tam olarak keşfedilmemiş, olağanüstü bir güç olarak yorumlanmıştır. İnsanda olağanüstü bir gücün olmadığı "şekil a'da" görüldüğü üzere anlaşılmaktadır. Bu durum beyin fonksiyonlarının çalışmasıyla ilgili bir konudur. 

İnsanın bir alanda veya bir konuda başarılı olabilmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri de; çalışacağı alanı ve konuyu iyi tanıması ve bilmesi kadar, kendisini de iyi tanıması ve bilmesidir. 

Çünkü her insanın farklı değer yargıları ve doğruları vardır. Bu değer yargıları ve doğrularıyla ele aldığı konuyu kendisiyle örtüştürdüğü zaman, başarı kaçınılmazdır.

Bioenerji'yi kullanabilmek için bilinmesi gereken en önemli husus Bioener'ye sahip olmak isteyen her insanın ihtisası dahilinde kendisini geliştirip, enerjisini kullanabilmesidir.

Bioenerji ile insan ve hayvan sağlığında kesin tedavi, tarım alanı ve bitki biyolojisinde daha fazla verim, sanayi alanında pratik çözüm ve daha etkili üretim, bilim ve araştırmalarda somut alternatifler, icat, keşif ve kesin çözümler, teknoloji alanında daha hızlı ekonomik ve etkili üretim, yönetim ve idari işlerde hızlı düşünüp bakış alanını daha geniş görmek ve değerlendirmek, sportif ve kültürel faliyetlerin en üst düzeyde sergilenmesi, bireysel ve toplumsal düşüncelerimizde daha sağlıklı kararlar alabilmek için kullanılması gereken bir bilimdir.

ALFA BİOENERJİ® EĞİTİMLERİ ve TERAPİLERİ.

Fiziksel-Zihinsel-Ruhsal ve Enerjetik Bütüncül Şifa Metodu